Priser 2020

Nedenfor anførte takster gælder indtil de ændres i henhold til laugets vedtægter.

Indmeldelsesgebyr
Kr.   2.000,00

Årskontingent
Kr.      900,00

Pladser ved flydebroen:

Bådplads, 6 meter
Kr.   2.400,00

Bådplads, 8 meter
Kr.   2.900,00

Bådplads, 10 meter
Kr.   3.400,00

Jolle-plads
(Pælepladser uden strøm og vand, kun til mindre både)
Kr.   1.250,00

Vinterplads
Kr. 1.000,00

Obligatorisk betaling for el 
Kr. 300,00

Båd på vinterpladsen i sommerperioden (1.år)
Kr. 1.250,00

Båd på vinterpladsen i sommerperioden (2.år)
Kr. 2.500,00

Båd på vinterpladsen i sommerperioden (Følgende år)
Kr. 5.000,00

Generelt:

Indmeldelsesgebyret er en engangsbetaling, og refunderes ikke ved udmeldelse.

For at både kan henstå på land i sommerperioden, skal dette i alle tilfælde aftales med bestyrelsen, og der skal foreligge en begrundelse for de forhold der nødvendiggør, at båden står på land.

Både der henstår på land uden aftale med bestyrelsen, kan blive betragtet som opgivet af ejeren, og kan bortskaffes på laugets foranledning for ejers regning.

Har man betalt for bådplads i vandet, som man ikke benytter, skal der ikke betales for sommerplads på land.